אוק 182012
 

במשחק זה יש לחבר בין האיים באמצעות גשרים

מספר הגשרים היוצר מכל אי מצוין במספר על האי

כדי לחבר את האיים יש ללחוץ על הסירה שליד האי

אסור שגשרים יחצו זה את זה

מטרת המשחק היא לחבר את כל הגשרים ביחד