מחשבון רומי-עשרוני


:הוראות

.הכניסו מספר עשרוני או רומי למחשבון והוא יתורגם לשיטה העשרונית ולשיטה הרומית
.המספר הגדול ביותר שעבורו פועל המחשבון הוא 3,999,999
.אות קטנה מציינת מספר רומי כפול אלף
מחשבון עשרוני-רומי

הכנס מספר עשרוני או רומי


:עשרוני

:רומי

רומי
עשרוני

Credit: Stephen Ostermiller [ostermiller.org (site index)]

Modification: Yossi Elran

License

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details