בעזרת התוכנה הזאת באדיבותו של אדווין מרטין תוכלו לשחק את משחק החיים.

בתיבה הראשונה מימין קובעים את גודל המשבצות:

גדול = Big ; בינוני = Medium ; קטן = Small

בתיבה השנייה קובעים את מהירות ההרצה:

לאט = Slow ; מהר = Fast ; מהר מאוד = Hyper

הלחצן Stop מפסיק את ההרצה והלחצן Next מתחיל אותו.

בתיבה האחרונה ניתן למחוק את הלוח (Clear ) או להדגים מספר צורות שונות כגון דאונים וכו'...

Edwin Martin's Java applet (freeware) of John Conway's Game of Life

To see John Conway's Game of Life, you need a Java-compatible browser. And of course Java-support has to be turned on.

Browsers supporting Java are: