English English Hebrew Hebrew

מגדלי האנוי מגנטיים

ממציא ומפתח המשחק: ד"ר אורי לוי
משחק זה הינו הרחבה של הגרסא הקלסית של מגדלי האנוי. המשחק מורכב מבסיס, שלושה מוטות, ומספר דיסקיות המושחלות על פי גודלן על עמוד מוצא.
מטרת המשחק היא להעביר את כל הדיסקיות, בזו אחר זו, ממוט המוצא אל אחד המוטות הפנויים.
בגרסא המגנטית של המשחק לכל דיסקית שני צבעים - צבעה העליון "אדום" וצבעה התחתון "כחול". הרמת דיסקית גורמת לה להתהפך כך שצבעה העליון וצבעה התחתון מתחלפים.

חוקי המשחק: הוראות: ניתן לחשוב על הצבעים השונים כעל קטבים מגנטיים אשר ביניהם פועלים כוחות דחייה ומשיכה. מכאן שמו של המשחק "מגדלי האנוי מגנטיים".

אתגר: האם תצליחו לפתור מגדל עם חמש דיסקיות ב 83 מהלכים בלבד?

צור קשר:

We would like to thank Seth Weiss for granting us permission to use his code for this applet