סה״כ עשים שנתפסו
חומים
לבנים
התפלגות העשים באוכלוסייה
לפני אחרי
חומים 50%
לבנים 50%