אוק 182012
 

אפליקציה לבנית תמונה עם נקודות חמות,

ניתן להגדיר את תאריכי הפעלת הנקודות

ניתן להגדיר תמונות שונות כנקודות חמות

בסוף התהליך, תעברו לדף המוכן, חשוב לשמור את שם הדף ע"י שליחת כתובתו במייל