שולה מוקשים קוונטי


חוקי המשחק
סרטוני הדרכה : הממשק, הסבר כללי, משחק לדוגמא, משחק לדוגמא, הפיסיקה מאחורי המשחק
 

שולה מוקשים קוונטי

לא ניתן להריץ את המשחק

JVM יתכן ולא מותקן


Credit: Goren Gordon (website: gorengordon.com)

Modification: Yossi Elran

License

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details